Дискусионна среща за родители на тийнейджъри
Група за самопознание и психодрама
7 неща, които тийнейджърите отчаяно искат възрастните да разберат
Детето-бог
Психодрама група за тийнейджъри – творчески начин за справяне с емоциите
Детето и тялото в него
Онлайн терапия
Ръководство по схема терапия за пациенти- част II
Ръководство по схема терапия за пациенти – част I
Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност ADD / ADHD

Услуги

  • Индивидуална и групова психотерапия;
  • Консултиране при родителски проблеми, формиране на родителски умения;
  • Психологическо подпомагане и консултиране за родители на деца със специални потребности;
  • Психологическа помощ  при кризи (загуба на значим близък човек, развод, болест и др.);
  • Терапия при фобии;
  • Терапия при депресия и хронична депресия;
  • Тревожни разстройства- генерализирано тревожно разстройство, социална тревожност, паническо разстройство, обсесивно- компулсивно разстройство, натрапливи мисли, хипохондрия, посттравматично- стресово разстройство;
  • Терапия за овладяване силни пристъпи на гняв, дълбоко чувство на вина, неидентифициран страх;
  • Групова терапевтична работа, психодрама ;
  • Организиране на семинари и обучения за служители с цел подобряване екипността в работната среда, повишаване качеството и ефективността на работа.