Психотерапия

Основните цели на психотерапевтичната работа са: преодоляване на психологическите симптоми, личностно израстване и развитие. Психотерапията помага на човек:

 • Да опознае себе си и своя вътрешен потенциал;
 • Да се свързва със себе си, със своите нужди и желания;
 • Да се чувства по-уверен;
 • Да подобри и развие взаимоотношенията си с другите;
 • Да намали и напълно елиминира симптоматика, като тревожност, фобии, депресия, зависимост и т.н.;
 • Да приключи проекти или взаимоотношения, които пречат да се чувства пълноценен и щастлив;
 • Да открие надежда и смисъл в моменти, в които всичко изглежда загубено;
 • Да се научи да намира своя вътрешен баланс;
 • Да прощава на себе си и другите;
 • Да заглушава и конфронтира вътрешния си критик, тогава когато той стане деструктивен;
 • Да приеме трудностите и превратностите на живота, дори тогава когато се усещат, като крайно несправедливи.

Какво е психотерапия

Психотерапията е особен вид професионална взаимовръзка в която клиента и терапевта работят заедно. Случва се във формата на разговор по време на който клиента отразява себе си и живота си, като целта е да се осъзнаят чувства, нагласи и повтарящи се характеристики, влияещи върху живота на клиента. Това дава своеобразен контрол върху несъзнавните и автоматизирани процеси, чието влияние често е причина за това клиента да потърси психотерапевтична помощ. Психотерапията не е съветване. Не е преподаване. Не е изповядване, въпреки че дискретността и доверието са основополагащи в психотерапевтичните отношения. Независимо от възрастта на пациента/клиента (дори и за 5-6 годишни деца), професионалната етика гарантира границите на доверие и конфиденциалност. В центъра на психотерапията стои човекът и неговия въпрос или проблем. Терапевтичната връзка е сторого професионална и съществува единствено за да помогне на клиента. По време на психотерапевтичните сесии, човек изразява своите чувства, нужди и мисли (дори тези свързани с терапевта), като терапевта осигурява емоционално и психологическо пространство, това да се случва. Сесиите се определят предварително, обикновено веднъж седмично. Клиента заплаща, за това терапевта да бъде на разположение в този час за него. При евентуална отмяна, ако това се случва по-късно от 24ч преди насрочения час, клиета заплаща цялата дължима такса. При по-ранна отмяна на часа, не се дължи нищо. Цената за 50-60 мин сесия е 40лв.

Comments are closed.